Názov
Značka
Ac
Ac
Protónové číslo
89
89
Skupina
n/a
n/a
Perióda
7
7
Orbitál
f
f
Množstvo v zemskej kôre
n/a
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
n/a
Hlavné vlastnosti
Atómová hmotnosť
[227]
[227]
Kategória
Aktinoidy
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
Áno
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
Tvárovo-centrovaný kockový
Fyzikálne vlastnosti
Hustota (g/cm3)
10,07
10,07
Skupenstvo
Tuhé látky
Tuhé látky
Teplota topenia
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Teplota varu
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Skupenské teplo topenia (kJ/mol)
14
14
Skupenské teplo varu (kJ/mol)
400
400
Tepelná kapacita (J/g·K)
0,12
0,12
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
-
Kovalentný polomer
215 pm
215 pm
Elektronegativita (Paulingova stupnica)
1,1
1,1
Ionizačný potenciál (eV)
5,17
5,17
Atómový objem (cm3/mol)
22,54
22,54
Tepelná vodivosť (W/cm·K)
0,12
0,12
Oxidačné stavy
3
3
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 6d1 7s2
[Rn] 6d1 7s2
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2