Aktínium

89
Ac
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
89
89
138
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
89
Atómová hmotnosť
[227]
Hmotnostné číslo
227
Kategória
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
From the Greek aktis, aktinos, meaning beam or ray
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
André-Louis Debierne, a French chemist, discovered actinium in 1899.

He separated it from pitchblende residues left by Marie and Pierre Curie after they had extracted radium.

Friedrich Oskar Giesel independently discovered actinium in 1902 as a substance being similar to lanthanum.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 6d1 7s2
Ac
Actinium glows in the dark with a pale blue light
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
10,07 g/cm3
Teplota topenia
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Teplota varu
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Skupenské teplo topenia
14 kJ/mol
Skupenské teplo varu
400 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,12 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Illustration
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Illustration of actinium
Registračné číslo CAS
7440-34-8
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
215 pm
Elektronegativita
1,1 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,17 eV
Atómový objem
22,54 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,12 W/cm·K
Oxidačné stavy
3
Aplikácie
Actinium is used as an active element of radioisotope thermoelectric generators, for example in spacecraft.

The medium half-life of 227Ac makes it very convenient radioactive isotope in modeling the slow vertical mixing of oceanic waters.

225Ac is applied in medicine to produce 213Bi in a reusable generator or can be used alone as an agent for radiation therapy.
Actinium is highly radioactive
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
206Ac, 207Ac, 208Ac, 209Ac, 210Ac, 211Ac, 212Ac, 213Ac, 214Ac, 215Ac, 216Ac, 217Ac, 218Ac, 219Ac, 220Ac, 221Ac, 222Ac, 223Ac, 224Ac, 225Ac, 226Ac, 227Ac, 228Ac, 229Ac, 230Ac, 231Ac, 232Ac, 233Ac, 234Ac, 235Ac, 236Ac