Rádium

88
Ra
Skupina
2
Perióda
7
Orbitál
s
Protóny
Elektróny
Neutróny
88
88
138
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
88
Atómová hmotnosť
[226]
Hmotnostné číslo
226
Kategória
Kovy alkalických zemín
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
From the Latin word radius meaning ray
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
Radium was discovered by Marie Curie and Pierre Curie in 1898.

They extracted the radium compound from a uraninite sample.

Radium was isolated in its metallic state by Marie Curie and André-Louis Debierne in 1910 through the electrolysis of radium chloride by using a mercury cathode and distilling in an atmosphere of hydrogen gas.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 7s2
Ra
Radium imparts a carmine red color to a flame
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
5,5 g/cm3
Teplota topenia
973,15 K | 700 °C | 1292 °F
Teplota varu
2010,15 K | 1737 °C | 3158,6 °F
Skupenské teplo topenia
8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
125 kJ/mol
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
9,9×10-12%
Množstvo vo vesmíre
n/a
Pierre
Zdroje obrázkov: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
Registračné číslo CAS
7440-14-4
PubChem CID Number
6328144
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
221 pm
Elektronegativita
0,9 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,2784 eV
Atómový objem
45,20 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,186 W/cm·K
Oxidačné stavy
2
Aplikácie
Radium was formerly used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials.

Radium chloride was used in medicine to produce radon gas which in turn was used as a cancer treatment.

The isotope 223Ra is currently under investigation for use in medicine as a cancer treatment of bone metastasis.
Radium is highly radioactive and carcinogenic
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
202Ra, 203Ra, 204Ra, 205Ra, 206Ra, 207Ra, 208Ra, 209Ra, 210Ra, 211Ra, 212Ra, 213Ra, 214Ra, 215Ra, 216Ra, 217Ra, 218Ra, 219Ra, 220Ra, 221Ra, 222Ra, 223Ra, 224Ra, 225Ra, 226Ra, 227Ra, 228Ra, 229Ra, 230Ra, 231Ra, 232Ra, 233Ra, 234Ra