Fermium

100
Fm
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
100
100
157
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
100
Atómová hmotnosť
[257]
Hmotnostné číslo
257
Kategória
Aktinoidy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
Kryštálová sústava
n/a
História
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
1800,15 K | 1527 °C | 2780,6 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Fermium
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
Registračné číslo CAS
7440-72-4
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,5 eV
Atómový objem
29,1 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm