Mendelevium

101
Md
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
101
101
157
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
101
Atómová hmotnosť
[258]
Hmotnostné číslo
258
Kategória
Aktinoidy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Kryštálová sústava
n/a
História
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
Registračné číslo CAS
7440-11-1
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,58 eV
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md