Nobelium

102
No
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
102
102
157
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
102
Atómová hmotnosť
[259]
Hmotnostné číslo
259
Kategória
Aktinoidy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Kryštálová sústava
n/a
História
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Illustration
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Illustration of nobelium
Registračné číslo CAS
10028-14-5
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,65 eV
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No