Lawrencium

103
Lr
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
103
103
159
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
103
Atómová hmotnosť
[262]
Hmotnostné číslo
262
Kategória
Aktinoidy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Kryštálová sústava
n/a
História
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Illustration
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
Registračné číslo CAS
22537-19-5
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
4,9 eV
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
3
Aplikácie
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr