Rutherfordium

104
Rf
Skupina
4
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
104
104
157
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
104
Atómová hmotnosť
[267]
Hmotnostné číslo
261
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Ernest Rutherford, the physicist and chemist from New Zealand
Kryštálová sústava
n/a
História
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Rf
Rutherfordium is the first transactinide element
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
23 g/cm3
Teplota topenia
2373,15 K | 2100 °C | 3812 °F
Teplota varu
5773,15 K | 5500 °C | 9932 °F
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: wal.nbed.nb.ca
The element is named after Ernest Rutherford who became known as the father of nuclear physics
Registračné číslo CAS
53850-36-5
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
157 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
6,011 eV
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
0,23 W/cm·K
Oxidačné stavy
4
Aplikácie
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.
Rutherfordium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
253Rf, 254Rf, 255Rf, 256Rf, 257Rf, 258Rf, 259Rf, 260Rf, 261Rf, 262Rf, 263Rf, 264Rf, 265Rf, 266Rf, 267Rf, 268Rf