Bohrium

107
Bh
Skupina
7
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
107
107
157
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
107
Atómová hmotnosť
[270]
Hmotnostné číslo
264
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
Kryštálová sústava
n/a
História
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
37 g/cm3
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
Registračné číslo CAS
54037-14-8
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
141 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
7
Aplikácie
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh