Hassium

108
Hs
Skupina
8
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
108
108
161
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
108
Atómová hmotnosť
[269]
Hmotnostné číslo
269
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
Kryštálová sústava
n/a
História
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
41 g/cm3
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Registračné číslo CAS
54037-57-9
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
134 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
8
Aplikácie
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs