Meitnerium

109
Mt
Skupina
9
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
109
109
159
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
109
Atómová hmotnosť
[278]
Hmotnostné číslo
268
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
Kryštálová sústava
n/a
História
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
35 g/cm3
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Registračné číslo CAS
54038-01-6
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
129 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
3, 4, 6
Aplikácie
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt