Darmstadtium

110
Ds
Skupina
10
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
110
110
171
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
110
Atómová hmotnosť
[281]
Hmotnostné číslo
281
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after the German city of Darmstadt
Kryštálová sústava
n/a
História
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d8 7s2
Ds
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Neznámy
Hustota
-
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Registračné číslo CAS
54083-77-1
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
128 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
6
Aplikácie
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.
Darmstadtium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
267Ds, 268Ds, 269Ds, 270Ds, 271Ds, 272Ds, 273Ds, 274Ds, 275Ds, 276Ds, 277Ds, 278Ds, 279Ds, 280Ds, 281Ds