Roentgenium

111
Rg
Skupina
11
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
111
111
170
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
111
Atómová hmotnosť
[281]
Hmotnostné číslo
281
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
Kryštálová sústava
n/a
História
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Registračné číslo CAS
54386-24-2
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
121 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
-1, 1, 3, 5
Aplikácie
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg