Copernicium

112
Cn
Skupina
12
Perióda
7
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
112
112
173
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
112
Atómová hmotnosť
[285]
Hmotnostné číslo
285
Kategória
Prechodné prvky
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
Kryštálová sústava
n/a
História
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Kvapaliny
Hustota
-
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
Registračné číslo CAS
54084-26-3
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
122 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
2, 4
Aplikácie
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Copernicium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn