Nihonium

113
Nh
Skupina
13
Perióda
7
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
113
113
173
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
113
Atómová hmotnosť
[286]
Hmotnostné číslo
286
Kategória
Po-prechodné kovy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
The name comes from the common Japanese name for Japan
Kryštálová sústava
n/a
História
Nihonium was identified in 2003 as an alpha decay product of element 115, moscovium by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The Dubna-Livermore collaboration has strengthened their claim for the discovery of nihonium by conducting chemical experiments on the final decay product 268Db.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Nh
Nihonium is historically known as eka-thallium
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
16 g/cm3
Teplota topenia
703,15 K | 430 °C | 806 °F
Teplota varu
1373,15 K | 1100 °C | 2012 °F
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Registračné číslo CAS
54084-70-7
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
136 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
1, 3, 5
Aplikácie
Nihonium is used for scientific research purposes only.
Nihonium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
278Nh, 282Nh, 283Nh, 284Nh, 285Nh, 286Nh, 287Nh