Flerovium

114
Fl
Skupina
14
Perióda
7
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
114
114
173
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
114
Atómová hmotnosť
[289]
Hmotnostné číslo
287
Kategória
Po-prechodné kovy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
Kryštálová sústava
n/a
História
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
14 g/cm3
Teplota topenia
343,15 K | 70 °C | 158 °F
Teplota varu
423,15 K | 150 °C | 302 °F
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Registračné číslo CAS
54085-16-4
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
143 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
2, 4
Aplikácie
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl