Moscovium

115
Mc
Skupina
15
Perióda
7
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
115
115
173
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
115
Atómová hmotnosť
[288]
Hmotnostné číslo
288
Kategória
Po-prechodné kovy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Moscow Oblast where Dubna is located
Kryštálová sústava
n/a
História
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Mc
Moscovium is historically known as eka-bismuth
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Registračné číslo CAS
54085-64-2
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
162 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
1, 3
Aplikácie
Moscovium is used for scientific research purposes only.
Moscovium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
287Mc, 288Mc, 289Mc, 290Mc, 291Mc