Livermorium

116
Lv
Skupina
16
Perióda
7
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
116
116
175
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
116
Atómová hmotnosť
[293]
Hmotnostné číslo
291
Kategória
Po-prechodné kovy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Kryštálová sústava
n/a
História
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Registračné číslo CAS
54100-71-9
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
175 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
2, 4
Aplikácie
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv