Tennessine

117
Ts
Skupina
17
Perióda
7
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
117
117
177
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
117
Atómová hmotnosť
[294]
Hmotnostné číslo
294
Kategória
Halogény
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after the region of Tennessee
Kryštálová sústava
n/a
História
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Ts
Tennessine is historically known as eka-astatine
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
-
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Registračné číslo CAS
87658-56-8
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
165 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
-1, 1, 3, 5
Aplikácie
Tennessine is used for scientific research purposes only.
Tennessine is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts