Oganesson

118
Og
Skupina
18
Perióda
7
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
118
118
176
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
118
Atómová hmotnosť
[294]
Hmotnostné číslo
294
Kategória
Vzácne plyny
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
Kryštálová sústava
n/a
História
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
13,65 g/cm3
Teplota topenia
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
Registračné číslo CAS
54144-19-3
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
152 pm
Kovalentný polomer
157 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
-
Atómový objem
-
Tepelná vodivosť
-
Oxidačné stavy
-1, 0, 2, 4, 6
Aplikácie
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
293Og, 294Og