Selén

34
Se
Skupina
16
Perióda
4
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
34
34
45
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
34
Atómová hmotnosť
78,96
Hmotnostné číslo
79
Kategória
Iné nekovy
Farba
Sivá
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word Selene, moon
Kryštálová sústava
Jednoduchý monoklinický
História
Selenium was first observed in about the year 1300 by the alchemist Arnold of Villanova.

Selenium was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius and Johan Gottlieb Gahn who noted the similarity of the new element to the previously-known tellurium.

In 1873, Willoughby Smith found that the electrical resistance of grey selenium was dependent on the ambient light.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 6
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d10 4s2 4p4
Se
Selenium deficiency in animals can lead to slow growth
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
4,809 g/cm3
Teplota topenia
494,15 K | 221 °C | 429,8 °F
Teplota varu
958,15 K | 685 °C | 1265 °F
Skupenské teplo topenia
5,4 kJ/mol
Skupenské teplo varu
26 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,321 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
5×10-6%
Množstvo vo vesmíre
3×10-6%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure black, amorphous selenium
Registračné číslo CAS
7782-49-2
PubChem CID Number
6326970
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
120 pm
Kovalentný polomer
120 pm
Elektronegativita
2,55 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
9,7524 eV
Atómový objem
16,45 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0204 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, 2, 4, 6
Aplikácie
Selenium is used in the glass industry to decolorize glass and to make red-colored glasses and enamels.

It is used as a catalyst in many chemical reactions.

It is also used as a photographic toner, and as an additive to stainless steel.

Selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos.
Many of selenium's compounds, such as selenates and selenites, are highly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se
Nestabilné izotopy
65Se, 66Se, 67Se, 68Se, 69Se, 70Se, 71Se, 72Se, 73Se, 75Se, 79Se, 81Se, 82Se, 83Se, 84Se, 85Se, 86Se, 87Se, 88Se, 89Se, 90Se, 91Se, 92Se, 93Se, 94Se