Bróm

35
Br
Skupina
17
Perióda
4
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
35
35
45
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
35
Atómová hmotnosť
79,904
Hmotnostné číslo
80
Kategória
Halogény
Farba
Červená
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word bromos, stench
Kryštálová sústava
Dolno-centrovaný ortorhombický
História
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 7
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Kvapaliny
Hustota
3,122 g/cm3
Teplota topenia
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Teplota varu
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
Skupenské teplo topenia
5,8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
14,8 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,474 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0003%
Množstvo vo vesmíre
7×10-7%
Pure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Pure liquid bromine
Registračné číslo CAS
7726-95-6
PubChem CID Number
24408
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
120 pm
Kovalentný polomer
120 pm
Elektronegativita
2,96 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
11,8138 eV
Atómový objem
23,5 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,00122 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1, 3, 4, 5, 7
Aplikácie
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
Izotopy
Stabilné izotopy
79Br, 81Br
Nestabilné izotopy
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br