Kryptón

36
Kr
Skupina
18
Perióda
4
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
36
36
48
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
36
Atómová hmotnosť
83,798
Hmotnostné číslo
84
Kategória
Vzácne plyny
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word kryptos, hidden
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 8
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,003733 g/cm3
Teplota topenia
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Teplota varu
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Skupenské teplo topenia
1,64 kJ/mol
Skupenské teplo varu
9,02 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,248 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
1,5×10-8%
Množstvo vo vesmíre
4×10-6%
Vial
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
Registračné číslo CAS
7439-90-9
PubChem CID Number
5416
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
88 pm
Kovalentný polomer
116 pm
Elektronegativita
3,00 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
13,9996 eV
Atómový objem
38,9 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0000949 W/cm·K
Oxidačné stavy
2
Aplikácie
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Nestabilné izotopy
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr