Antimón

51
Sb
Skupina
15
Perióda
5
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
51
51
71
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
51
Atómová hmotnosť
121,76
Hmotnostné číslo
122
Kategória
Polokovy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
Kryštálová sústava
Jednoduchý trigonálny
História
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 18, 5
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
6,685 g/cm3
Teplota topenia
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Teplota varu
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
Skupenské teplo topenia
19,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
68 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,207 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00002%
Množstvo vo vesmíre
4×10-8%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
Registračné číslo CAS
7440-36-0
PubChem CID Number
5354495
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
140 pm
Kovalentný polomer
139 pm
Elektronegativita
2,05 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
8,6084 eV
Atómový objem
18,22 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,243 W/cm·K
Oxidačné stavy
-3, 3, 5
Aplikácie
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
121Sb, 123Sb
Nestabilné izotopy
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb