Telúr

52
Te
Skupina
16
Perióda
5
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
52
52
76
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
52
Atómová hmotnosť
127,6
Hmotnostné číslo
128
Kategória
Polokovy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word tellus, earth
Kryštálová sústava
Jednoduchý trigonálny
História
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 18, 6
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
6,232 g/cm3
Teplota topenia
722,66 K | 449,51 °C | 841,12 °F
Teplota varu
1261,15 K | 988 °C | 1810,4 °F
Skupenské teplo topenia
17,5 kJ/mol
Skupenské teplo varu
48 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,202 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
9,9×10-8%
Množstvo vo vesmíre
9×10-7%
Metallic
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Metallic tellurium
Registračné číslo CAS
13494-80-9
PubChem CID Number
6327182
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
140 pm
Kovalentný polomer
138 pm
Elektronegativita
2,1 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
9,0096 eV
Atómový objem
20,5 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0235 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, 2, 4, 5, 6
Aplikácie
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
Nestabilné izotopy
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te