Jód

53
I
Skupina
17
Perióda
5
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
53
53
74
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
53
Atómová hmotnosť
126,90447
Hmotnostné číslo
127
Kategória
Halogény
Farba
Bridlicovo šedá
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word iodes, violet
Kryštálová sústava
Dolno-centrovaný ortorhombický
História
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 18, 7
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
4,93 g/cm3
Teplota topenia
386,85 K | 113,7 °C | 236,66 °F
Teplota varu
457,4 K | 184,25 °C | 363,65 °F
Skupenské teplo topenia
7,76 kJ/mol
Skupenské teplo varu
20,9 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,214 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,000049%
Množstvo vo vesmíre
1×10-7%
Pure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
Registračné číslo CAS
7553-56-2
PubChem CID Number
807
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
140 pm
Kovalentný polomer
139 pm
Elektronegativita
2,66 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
10,4513 eV
Atómový objem
25,74 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,00449 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1, 3, 5, 7
Aplikácie
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
Izotopy
Stabilné izotopy
127I
Nestabilné izotopy
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I