Xenón

54
Xe
Skupina
18
Perióda
5
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
54
54
77
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
54
Atómová hmotnosť
131,293
Hmotnostné číslo
131
Kategória
Vzácne plyny
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word xenon, stranger
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 18, 8
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,005887 g/cm3
Teplota topenia
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Teplota varu
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
Skupenské teplo topenia
2,3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
12,64 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,158 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
2×10-9%
Množstvo vo vesmíre
1×10-6%
Vial
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
Registračné číslo CAS
7440-63-3
PubChem CID Number
23991
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
108 pm
Kovalentný polomer
140 pm
Elektronegativita
2,6 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
12,1298 eV
Atómový objem
37,3 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0000569 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 4, 6, 8
Aplikácie
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Nestabilné izotopy
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe