Cézium

55
Cs
Skupina
1
Perióda
6
Orbitál
s
Protóny
Elektróny
Neutróny
55
55
78
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
55
Atómová hmotnosť
132,9054519
Hmotnostné číslo
133
Kategória
Alkalické kovy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
From the Latin word caesius, sky blue
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff were the first to suggest finding cesium in 1860 by spectrum analysis.

They discovered cesium by its two blue emission lines in a sample of Dürkheim mineral water.

The pure metal was eventually isolated by the German chemist Carl Setterberg while working on his doctorate with Kekulé and Bunsen.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 18, 8, 1
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 6s1
Cs
Cesium was the first element discovered using a spectroscope
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
1,873 g/cm3
Teplota topenia
301,59 K | 28,44 °C | 83,19 °F
Teplota varu
944,15 K | 671 °C | 1239,8 °F
Skupenské teplo topenia
2,09 kJ/mol
Skupenské teplo varu
65 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,242 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00019%
Množstvo vo vesmíre
8×10-8%
Cesium
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Dnn87)
Cesium metal sample from the Dennis s.k collection
Registračné číslo CAS
7440-46-2
PubChem CID Number
5354618
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
265 pm
Kovalentný polomer
244 pm
Elektronegativita
0,79 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
3,8939 eV
Atómový objem
71,07 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,359 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1
Aplikácie
The radioactive isotope cesium-137 has a half-life of about 30 years and is used in medical applications, industrial gauges, and hydrology.

Cesium is also used in photoelectric cells and as a catalyst in the hydrogenation of organic compounds.

Cesium vapor thermionic generators are low-power devices that convert heat energy to electrical energy.
Cesium compounds are considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
133Cs
Nestabilné izotopy
112Cs, 113Cs, 114Cs, 115Cs, 116Cs, 117Cs, 118Cs, 119Cs, 120Cs, 121Cs, 122Cs, 123Cs, 124Cs, 125Cs, 126Cs, 127Cs, 128Cs, 129Cs, 130Cs, 131Cs, 132Cs, 134Cs, 135Cs, 136Cs, 137Cs, 138Cs, 139Cs, 140Cs, 141Cs, 142Cs, 143Cs, 144Cs, 145Cs, 146Cs, 147Cs, 148Cs, 149Cs, 150Cs, 151Cs