Neodým

60
Nd
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
60
60
84
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
60
Atómová hmotnosť
144,242
Hmotnostné číslo
144
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 22, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
7,007 g/cm3
Teplota topenia
1297,15 K | 1024 °C | 1875,2 °F
Teplota varu
3347,15 K | 3074 °C | 5565,2 °F
Skupenské teplo topenia
7,1 kJ/mol
Skupenské teplo varu
285 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,19 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0033%
Množstvo vo vesmíre
1×10-6%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
Registračné číslo CAS
7440-00-8
PubChem CID Number
23934
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
181 pm
Kovalentný polomer
201 pm
Elektronegativita
1,14 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,525 eV
Atómový objem
20,6 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,165 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
Nestabilné izotopy
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd