Prazeodým

59
Pr
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
59
59
82
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
59
Atómová hmotnosť
140,90765
Hmotnostné číslo
141
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 21, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
6,773 g/cm3
Teplota topenia
1208,15 K | 935 °C | 1715 °F
Teplota varu
3793,15 K | 3520 °C | 6368 °F
Skupenské teplo topenia
6,9 kJ/mol
Skupenské teplo varu
330 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,193 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00086%
Množstvo vo vesmíre
2×10-7%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
Registračné číslo CAS
7440-10-0
PubChem CID Number
23942
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
182 pm
Kovalentný polomer
203 pm
Elektronegativita
1,13 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,473 eV
Atómový objem
20,8 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,125 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3, 4
Aplikácie
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
141Pr
Nestabilné izotopy
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr