Cér

58
Ce
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
58
58
82
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
58
Atómová hmotnosť
140,116
Hmotnostné číslo
140
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Cerium was named for the asteroid Ceres
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 19, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
6,77 g/cm3
Teplota topenia
1068,15 K | 795 °C | 1463 °F
Teplota varu
3716,15 K | 3443 °C | 6229,4 °F
Skupenské teplo topenia
5,5 kJ/mol
Skupenské teplo varu
350 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,192 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,006%
Množstvo vo vesmíre
1×10-6%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
Registračné číslo CAS
7440-45-1
PubChem CID Number
23974
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
182 pm
Kovalentný polomer
204 pm
Elektronegativita
1,12 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,5387 eV
Atómový objem
20,67 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,114 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3, 4
Aplikácie
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
Nestabilné izotopy
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce