Samárium

62
Sm
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
62
62
88
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
62
Atómová hmotnosť
150,36
Hmotnostné číslo
150
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
Kryštálová sústava
Jednoduchý trigonálny
História
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 24, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
7,52 g/cm3
Teplota topenia
1345,15 K | 1072 °C | 1961,6 °F
Teplota varu
2067,15 K | 1794 °C | 3261,2 °F
Skupenské teplo topenia
8,6 kJ/mol
Skupenské teplo varu
175 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,197 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0006%
Množstvo vo vesmíre
5×10-7%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
Registračné číslo CAS
7440-19-9
PubChem CID Number
23951
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
180 pm
Kovalentný polomer
198 pm
Elektronegativita
1,17 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,6437 eV
Atómový objem
20,0 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,133 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
Nestabilné izotopy
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm