Európium

63
Eu
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
63
63
89
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
63
Atómová hmotnosť
151,964
Hmotnostné číslo
152
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Europium was named after Europe
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 25, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
5,243 g/cm3
Teplota topenia
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Teplota varu
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Skupenské teplo topenia
9,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
175 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,182 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00018%
Množstvo vo vesmíre
5×10-8%
Weakly
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
Registračné číslo CAS
7440-53-1
PubChem CID Number
23981
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
180 pm
Kovalentný polomer
198 pm
Elektronegativita
1,2 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,6704 eV
Atómový objem
20,8 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,139 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
151Eu, 153Eu
Nestabilné izotopy
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu