Gadolínium

64
Gd
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
64
64
93
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
64
Atómová hmotnosť
157,25
Hmotnostné číslo
157
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 25, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
7,895 g/cm3
Teplota topenia
1585,15 K | 1312 °C | 2393,6 °F
Teplota varu
3546,15 K | 3273 °C | 5923,4 °F
Skupenské teplo topenia
10 kJ/mol
Skupenské teplo varu
305 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,236 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00052%
Množstvo vo vesmíre
2×10-7%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
Registračné číslo CAS
7440-54-2
PubChem CID Number
23982
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
180 pm
Kovalentný polomer
196 pm
Elektronegativita
1,2 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,1501 eV
Atómový objem
19,9 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,106 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2, 3
Aplikácie
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
Nestabilné izotopy
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd