Terbium

65
Tb
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
65
65
94
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
65
Atómová hmotnosť
158,92535
Hmotnostné číslo
159
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Terbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that was essentially colorless in solution, but gave a brown-tinged oxide was terbium.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 27, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f9 6s2
Tb
Terbium is soft enough to be cut with a knife
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
8,229 g/cm3
Teplota topenia
1629,15 K | 1356 °C | 2472,8 °F
Teplota varu
3503,15 K | 3230 °C | 5846 °F
Skupenské teplo topenia
10,8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
295 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,182 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,000093%
Množstvo vo vesmíre
5×10-8%
Pure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Pure terbium
Registračné číslo CAS
7440-27-9
PubChem CID Number
23958
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
177 pm
Kovalentný polomer
194 pm
Elektronegativita
1,2 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,8638 eV
Atómový objem
19,20 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,111 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 3, 4
Aplikácie
Terbium is used in alloys and in the production of electronic devices.

It is also used as a dopant for materials in solid-state devices and optical fibers.

Terbium oxide is in fluorescent lamps and TV tubes.

The brilliant fluorescence allows terbium to be used as a probe in biochemistry.
Terbium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
159Tb
Nestabilné izotopy
136Tb, 137Tb, 138Tb, 139Tb, 140Tb, 141Tb, 142Tb, 143Tb, 144Tb, 145Tb, 146Tb, 147Tb, 148Tb, 149Tb, 150Tb, 151Tb, 152Tb, 153Tb, 154Tb, 155Tb, 156Tb, 157Tb, 158Tb, 160Tb, 161Tb, 162Tb, 163Tb, 164Tb, 165Tb, 166Tb, 167Tb, 168Tb, 169Tb, 170Tb, 171Tb