Dysprózium

66
Dy
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
66
66
97
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
66
Atómová hmotnosť
162,5
Hmotnostné číslo
163
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 28, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
8,55 g/cm3
Teplota topenia
1680,15 K | 1407 °C | 2564,6 °F
Teplota varu
2840,15 K | 2567 °C | 4652,6 °F
Skupenské teplo topenia
11,1 kJ/mol
Skupenské teplo varu
280 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,17 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00062%
Množstvo vo vesmíre
2×10-7%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
Registračné číslo CAS
7429-91-6
PubChem CID Number
23912
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
178 pm
Kovalentný polomer
192 pm
Elektronegativita
1,22 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,9389 eV
Atómový objem
19,0 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,107 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
Nestabilné izotopy
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy