Radón

86
Rn
Skupina
18
Perióda
6
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
86
86
136
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
86
Atómová hmotnosť
[222]
Hmotnostné číslo
222
Kategória
Vzácne plyny
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Áno
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
Kryštálová sústava
n/a
História
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 8
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,00973 g/cm3
Teplota topenia
202 K | -71,15 °C | -96,07 °F
Teplota varu
211,3 K | -61,85 °C | -79,33 °F
Skupenské teplo topenia
3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
17 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,094 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Illustration
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Illustration of radon
Registračné číslo CAS
10043-92-2
PubChem CID Number
24857
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
120 pm
Kovalentný polomer
150 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
10,7485 eV
Atómový objem
50,5 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0000364 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 4, 6
Aplikácie
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon is highly radioactive and a carcinogen
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn