Astát

85
At
Skupina
17
Perióda
6
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
85
85
125
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
85
Atómová hmotnosť
[210]
Hmotnostné číslo
210
Kategória
Halogény
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
From the Greek astatos meaning unstable
Kryštálová sústava
n/a
História
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 7
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
7 g/cm3
Teplota topenia
575,15 K | 302 °C | 575,6 °F
Teplota varu
610,15 K | 337 °C | 638,6 °F
Skupenské teplo topenia
6 kJ/mol
Skupenské teplo varu
40 kJ/mol
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Emilio
Zdroje obrázkov: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
Registračné číslo CAS
7440-68-8
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
-
Kovalentný polomer
150 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
9,3 eV
Atómový objem
30 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,017 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1, 3, 5, 7
Aplikácie
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astatine is highly radioactive
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At