Polónium

84
Po
Skupina
16
Perióda
6
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
84
84
126
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
84
Atómová hmotnosť
[210]
Hmotnostné číslo
210
Kategória
Polokovy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
Named after Poland, native country of Madam Curie
Kryštálová sústava
Jednoduchý kockový
História
Polonium was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 in Paris.

This element was the first one discovered by the Curies while they were investigating the cause of pitchblende radioactivity.

The dangers of working with radioactive elements were not known when the Curies made their discoveries.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 6
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Po
Polonium is obtained by irradiating bismuth with high-energy neutrons or protons
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
9,196 g/cm3
Teplota topenia
527,15 K | 254 °C | 489,2 °F
Teplota varu
1235,15 K | 962 °C | 1763,6 °F
Skupenské teplo topenia
13 kJ/mol
Skupenské teplo varu
100 kJ/mol
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Pierre
Zdroje obrázkov: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
Registračné číslo CAS
7440-08-6
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
168 pm
Kovalentný polomer
140 pm
Elektronegativita
2,00 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
8,417 eV
Atómový objem
22,23 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,2 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, 2, 4, 6
Aplikácie
Polonium is used to eliminate static electricity produced during processes such as rolling paper, wire and sheet metal.

Polonium can be mixed or alloyed with beryllium to provide a source of neutrons.

It is also used in anti-static brushes to eliminate dust on photographic film.
Polonium is highly dangerous and radioactive
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
188Po, 189Po, 190Po, 191Po, 192Po, 193Po, 194Po, 195Po, 196Po, 197Po, 198Po, 199Po, 200Po, 201Po, 202Po, 203Po, 204Po, 205Po, 206Po, 207Po, 208Po, 209Po, 210Po, 211Po, 212Po, 213Po, 214Po, 215Po, 216Po, 217Po, 218Po, 219Po, 220Po