Bizmut

83
Bi
Skupina
15
Perióda
6
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
83
83
126
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
83
Atómová hmotnosť
208,9804
Hmotnostné číslo
209
Kategória
Po-prechodné kovy
Farba
Sivá
Rádioaktívny
Nie
From the German Weisse Masse, meaning white mass
Kryštálová sústava
Dolno-centrovaný monoklinický
História
Bismuth has been known since ancient times, so no one person is credited with its discovery.

The element was confused in early times with tin and lead because of its resemblance to those elements.

In 1753, French chemist Claude François Geoffroy demonstrated that this metal is distinct from lead and tin.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 5
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Bi
Bismuth has unusually high electrical resistance for a metal
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
9,78 g/cm3
Teplota topenia
544,65 K | 271,5 °C | 520,7 °F
Teplota varu
1837,15 K | 1564 °C | 2847,2 °F
Skupenské teplo topenia
10,9 kJ/mol
Skupenské teplo varu
160 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,122 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
2,5×10-6%
Množstvo vo vesmíre
7×10-8%
Bismuth
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Bismuth crystal with fancy oxide film
Registračné číslo CAS
7440-69-9
PubChem CID Number
5359367
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
156 pm
Kovalentný polomer
148 pm
Elektronegativita
2,02 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,2856 eV
Atómový objem
21,3 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0797 W/cm·K
Oxidačné stavy
-3, 3, 5
Aplikácie
Bismuth is used in producing malleable irons and is used as a catalyst for making acrylic fibers.

Bismuth oxychloride is used in cosmetics, as a pigment in paint for eye shadows, hair sprays and nail polishes.

It has also been used as a replacement for lead in shot, bullets and less-lethal riot gun ammunition.
Bismuth is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
184Bi, 185Bi, 186Bi, 187Bi, 188Bi, 189Bi, 190Bi, 191Bi, 192Bi, 193Bi, 194Bi, 195Bi, 196Bi, 197Bi, 198Bi, 199Bi, 200Bi, 201Bi, 202Bi, 203Bi, 204Bi, 205Bi, 206Bi, 207Bi, 208Bi, 209Bi, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 213Bi, 214Bi, 215Bi, 216Bi, 217Bi, 218Bi