Neón

10
Ne
Skupina
18
Perióda
2
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
10
10
10
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
10
Atómová hmotnosť
20,1797
Hmotnostné číslo
20
Kategória
Vzácne plyny
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word neos, new
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
Elektróny v obale
2, 8
Elektrónová konfigurácia
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,0008999 g/cm3
Teplota topenia
24,56 K | -248,59 °C | -415,46 °F
Teplota varu
27,07 K | -246,08 °C | -410,94 °F
Skupenské teplo topenia
0,34 kJ/mol
Skupenské teplo varu
1,75 kJ/mol
Tepelná kapacita
1,03 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
3×10-7%
Množstvo vo vesmíre
0,13%
Vial
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
Registračné číslo CAS
7440-01-9
PubChem CID Number
23935
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
38 pm
Kovalentný polomer
58 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
21,5645 eV
Atómový objem
16,7 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,000493 W/cm·K
Oxidačné stavy
0
Aplikácie
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
20Ne, 21Ne, 22Ne
Nestabilné izotopy
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne