Fluór

9
F
Skupina
17
Perióda
2
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
9
9
10
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
9
Atómová hmotnosť
18,9984032
Hmotnostné číslo
19
Kategória
Halogény
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Latin and French fluere, flow or flux
Kryštálová sústava
Dolno-centrovaný monoklinický
História
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
Elektróny v obale
2, 7
Elektrónová konfigurácia
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,001696 g/cm3
Teplota topenia
53,53 K | -219,62 °C | -363,32 °F
Teplota varu
85,03 K | -188,12 °C | -306,62 °F
Skupenské teplo topenia
0,26 kJ/mol
Skupenské teplo varu
3,27 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,824 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,054%
Množstvo vo vesmíre
0,00004%
Fluorine
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
Registračné číslo CAS
7782-41-4
PubChem CID Number
24524
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
42 pm
Kovalentný polomer
64 pm
Elektronegativita
3,98 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
17,4228 eV
Atómový objem
17,1 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,000279 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1
Aplikácie
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
Izotopy
Stabilné izotopy
19F
Nestabilné izotopy
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F