Kyslík

8
O
Skupina
16
Perióda
2
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
8
8
8
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
8
Atómová hmotnosť
15,9994
Hmotnostné číslo
16
Kategória
Iné nekovy
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word oxys, acid, and genes, forming
Kryštálová sústava
Dolno-centrovaný monoklinický
História
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
Elektróny v obale
2, 6
Elektrónová konfigurácia
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,001429 g/cm3
Teplota topenia
54,36 K | -218,79 °C | -361,82 °F
Teplota varu
90,2 K | -182,95 °C | -297,31 °F
Skupenské teplo topenia
0,222 kJ/mol
Skupenské teplo varu
3,41 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,918 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
46%
Množstvo vo vesmíre
1%
Vial
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
Registračné číslo CAS
7782-44-7
PubChem CID Number
977
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
48 pm
Kovalentný polomer
66 pm
Elektronegativita
3,44 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
13,6181 eV
Atómový objem
14,0 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0002674 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, -1, 1, 2
Aplikácie
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
Izotopy
Stabilné izotopy
16O, 17O, 18O
Nestabilné izotopy
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O