Dusík

7
N
Skupina
15
Perióda
2
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
7
7
7
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
7
Atómová hmotnosť
14,0067
Hmotnostné číslo
14
Kategória
Iné nekovy
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word nitrum, Greek Nitron, native soda; and genes, forming
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
Elektróny v obale
2, 5
Elektrónová konfigurácia
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,0012506 g/cm3
Teplota topenia
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Teplota varu
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
Skupenské teplo topenia
0,36 kJ/mol
Skupenské teplo varu
2,79 kJ/mol
Tepelná kapacita
1,04 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,002%
Množstvo vo vesmíre
0,1%
Vial
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
Registračné číslo CAS
7727-37-9
PubChem CID Number
947
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
56 pm
Kovalentný polomer
71 pm
Elektronegativita
3,04 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
14,5341 eV
Atómový objem
17,3 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0002598 W/cm·K
Oxidačné stavy
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Aplikácie
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard
Izotopy
Stabilné izotopy
14N, 15N
Nestabilné izotopy
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N