Sodík

11
Na
Skupina
1
Perióda
3
Orbitál
s
Protóny
Elektróny
Neutróny
11
11
12
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
11
Atómová hmotnosť
22,98976928
Hmotnostné číslo
23
Kategória
Alkalické kovy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the English word, soda; Medieval Latin, sodanum: a headache remedy
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
Elektróny v obale
2, 8, 1
Elektrónová konfigurácia
[Ne] 3s1
Na
Sodium burns in air with a brilliant yellow flame
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
0,971 g/cm3
Teplota topenia
370,87 K | 97,72 °C | 207,9 °F
Teplota varu
1156,15 K | 883 °C | 1621,4 °F
Skupenské teplo topenia
2,6 kJ/mol
Skupenské teplo varu
97,7 kJ/mol
Tepelná kapacita
1,228 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
2,3%
Množstvo vo vesmíre
0,002%
Sodium
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
Registračné číslo CAS
7440-23-5
PubChem CID Number
5360545
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
186 pm
Kovalentný polomer
166 pm
Elektronegativita
0,93 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,1391 eV
Atómový objem
23,7 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,41 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1
Aplikácie
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Sodium metal should be handled with great care as it cannot be maintained in an inert atmosphere
Izotopy
Stabilné izotopy
23Na
Nestabilné izotopy
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na