Horčík

12
Mg
Skupina
2
Perióda
3
Orbitál
s
Protóny
Elektróny
Neutróny
12
12
12
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
12
Atómová hmotnosť
24,305
Hmotnostné číslo
24
Kategória
Kovy alkalických zemín
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From Magnesia, district in Thessaly
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
Elektróny v obale
2, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Ne] 3s2
Mg
When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
1,738 g/cm3
Teplota topenia
923,15 K | 650 °C | 1202 °F
Teplota varu
1363,15 K | 1090 °C | 1994 °F
Skupenské teplo topenia
8,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
128 kJ/mol
Tepelná kapacita
1,023 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
2,9%
Množstvo vo vesmíre
0,06%
Magnesium
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
Registračné číslo CAS
7439-95-4
PubChem CID Number
5462224
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
160 pm
Kovalentný polomer
141 pm
Elektronegativita
1,31 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,6462 eV
Atómový objem
13,97 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,56 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2
Aplikácie
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Because serious fires can occur, great care should be taken in handling magnesium metal
Izotopy
Stabilné izotopy
24Mg, 25Mg, 26Mg
Nestabilné izotopy
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg