Síra

16
S
Skupina
16
Perióda
3
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
16
16
16
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
16
Atómová hmotnosť
32,065
Hmotnostné číslo
32
Kategória
Iné nekovy
Farba
Žltá
Rádioaktívny
Nie
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný ortorhombický
História
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
Elektróny v obale
2, 8, 6
Elektrónová konfigurácia
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
2,067 g/cm3
Teplota topenia
388,36 K | 115,21 °C | 239,38 °F
Teplota varu
717,8 K | 444,65 °C | 832,37 °F
Skupenské teplo topenia
1,73 kJ/mol
Skupenské teplo varu
9,8 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,71 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,042%
Množstvo vo vesmíre
0,05%
A
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
Registračné číslo CAS
7704-34-9
PubChem CID Number
5362487
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
88 pm
Kovalentný polomer
105 pm
Elektronegativita
2,58 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
10,36 eV
Atómový objem
15,5 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,00269 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aplikácie
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate fumigant, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilné izotopy
32S, 33S, 34S, 36S
Nestabilné izotopy
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S