Argón

18
Ar
Skupina
18
Perióda
3
Orbitál
p
Protóny
Elektróny
Neutróny
18
18
22
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
18
Atómová hmotnosť
39,948
Hmotnostné číslo
40
Kategória
Vzácne plyny
Farba
Bezfarebný
Rádioaktívny
Nie
From the Greek argos, inactive
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Argon was suspected to be present in air by Henry Cavendish in 1785.

It was not isolated until 1894 by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay in Scotland.

Argon became the first member of the noble gases to be discovered.

In 1957, IUPAC agreed that the symbol should change from A to Ar.
Elektróny v obale
2, 8, 8
Elektrónová konfigurácia
[Ne] 3s2 3p6
Ar
Argon makes a distinctive blue-green gas laser
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Plyny
Hustota
0,0017837 g/cm3
Teplota topenia
83,8 K | -189,35 °C | -308,83 °F
Teplota varu
87,3 K | -185,85 °C | -302,53 °F
Skupenské teplo topenia
1,18 kJ/mol
Skupenské teplo varu
6,5 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,52 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00015%
Množstvo vo vesmíre
0,02%
Vial
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure argon
Registračné číslo CAS
7440-37-1
PubChem CID Number
23968
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
71 pm
Kovalentný polomer
106 pm
Elektronegativita
-
Ionizačný potenciál
15,7596 eV
Atómový objem
22,4 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0001772 W/cm·K
Oxidačné stavy
0
Aplikácie
Argon gas is used to fill conventional incandescent and fluorescent light bulbs.

Argon is also used as an inert gas shield for arc welding and cutting, as blanket for the production of titanium and other reactive elements.

It is used as a protective atmosphere for growing silicon and germanium crystals.
Argon is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
36Ar, 38Ar, 40Ar
Nestabilné izotopy
30Ar, 31Ar, 32Ar, 33Ar, 34Ar, 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar, 42Ar, 43Ar, 44Ar, 45Ar, 46Ar, 47Ar, 48Ar, 49Ar, 50Ar, 51Ar, 52Ar, 53Ar