Draslík

19
K
Skupina
1
Perióda
4
Orbitál
s
Protóny
Elektróny
Neutróny
19
19
20
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
19
Atómová hmotnosť
39,0983
Hmotnostné číslo
39
Kategória
Alkalické kovy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the English word, potash - pot ashes; Latin kalium, Arab qali, alkali
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
Potassium's symbol K comes from 'kalium' the name of the element in Germany and Scandinavia.

Potassium metal was first isolated in 1807 by Sir Humphry Davy, who derived it from caustic potash by the use of electrolysis of the molten salt with the newly discovered voltaic pile.

Potassium was the first metal that was isolated by electrolysis.
Elektróny v obale
2, 8, 8, 1
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 4s1
K
People whose diets are low in potassium can suffer from hypokalemia
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
0,862 g/cm3
Teplota topenia
336,53 K | 63,38 °C | 146,08 °F
Teplota varu
1032,15 K | 759 °C | 1398,2 °F
Skupenské teplo topenia
2,33 kJ/mol
Skupenské teplo varu
76,9 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,757 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
1,5%
Množstvo vo vesmíre
0,0003%
Potassium
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Potassium pearls under paraffin oil
Registračné číslo CAS
7440-09-7
PubChem CID Number
5462222
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
227 pm
Kovalentný polomer
203 pm
Elektronegativita
0,82 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
4,3407 eV
Atómový objem
45,46 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,024 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1
Aplikácie
The greatest demand for potash has been in its use for fertilizers.

Potassium is an essential constituent for plant growth and is found in most soils.

Potassium nitrate is the main explosive ingredient in gunpowder.

Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soaps and as an electrolyte in alkaline batteries.
Potassium must be handled with great care with full skin and eye protection
Izotopy
Stabilné izotopy
39K, 41K
Nestabilné izotopy
32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K, 40K, 42K, 43K, 44K, 45K, 46K, 47K, 48K, 49K, 50K, 51K, 52K, 53K, 54K, 55K