Titán

22
Ti
Skupina
4
Perióda
4
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
22
22
26
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
22
Atómová hmotnosť
47,867
Hmotnostné číslo
48
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible.
Elektróny v obale
2, 8, 10, 2
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d2 4s2
Ti
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
4,54 g/cm3
Teplota topenia
1941,15 K | 1668 °C | 3034,4 °F
Teplota varu
3560,15 K | 3287 °C | 5948,6 °F
Skupenské teplo topenia
18,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
425 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,523 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,66%
Množstvo vo vesmíre
0,0003%
A
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A titanium crystal bar made by the iodide process at URALREDMET in the Soviet era
Registračné číslo CAS
7440-32-6
PubChem CID Number
23963
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
147 pm
Kovalentný polomer
160 pm
Elektronegativita
1,54 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,8281 eV
Atómový objem
10,64 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,219 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 2, 3, 4
Aplikácie
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.
Titanium metal is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
Nestabilné izotopy
38Ti, 39Ti, 40Ti, 41Ti, 42Ti, 43Ti, 44Ti, 45Ti, 51Ti, 52Ti, 53Ti, 54Ti, 55Ti, 56Ti, 57Ti, 58Ti, 59Ti, 60Ti, 61Ti, 62Ti, 63Ti